Soft-mode spectroscopy of ferroelectrics and multiferroics

Perex

Obhajoba disertační práce RNDr. Stanislava Kamby, CSc., "Soft-mode spectroscopy of ferroelectrics and multiferroics" se bude konat se bude konat 22. října 2021 ve 14:00 hodin před komisí Fyzika kondenzovaných systémů ve velké zasedací síni Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2,182 21 Praha 8.

Text

Obhajoba disertační práce RNDr. Stanislava Kamby, CSc., "Soft-mode spectroscopy of ferroelectrics and multiferroics" se bude konat se bude konat 22. října 2021 ve 14:00 hodin před komisí Fyzika kondenzovaných systémů ve velké zasedací síni Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2,182 21 Praha 8.

 

Oponenti:

prof. Dr. Boris Gorshunov                      Moscow Institute of Physics and Technology

prof. RNDr. Josef Humlíček                   Přírodovědecká fakulta MU

prof. Wilfried Schranz                             University of Vienna, Faculty of Physics

 

Teze disertace:  Phase transitions (avcr.cz)