Školení pro LASER SAFETY OFFICER

Text

Školení je vhodné pro pracovníky s lasery, pro odborně způsobilé osoby v prevenci rizik, pro referenty BOZP a vedoucí pracovníky. Každá organizace provozující lasery třídy 3B a 4 by měla ustanovit referenta bezpečnosti laserových zařízení (Laser Safety Officer, LSO). 
Školení poskytne ucelené informace potřebné pro vykonávání této profese. 
Jedná se o mimořádné, velmi podrobné školení s praktickou částí v laserové laboratoři. Školení trvá 2,5 dne. Cena je 18900,- Kč. 
Absolventi obdrží certifikát o absolvování školení. Samozřejmostí jsou studijní materiály. Maximální počet účastníků je 10. 
Více informací na communication [at] hilase [dot] cz. Těšíme se na Vás.

 

 

Přílohy
Image
HiLASE_Skoleni-Laser-Safety-Officer_A4_20200612.jpg