Školení pro LASER SAFETY OFFICER

Text

Zveme Vás na školení pro referenty bezpečnosti laserových zařízení (Laser Safety Officer, LSO). Školení je pořádáno laserovými centry HiLASE a ELI Beamlines. Jedná se o podrobné a praktické školení laserové bezpečnosti, s výpočty a praktickou částí v laboratoři.

Školení je určeno: Pracovníkům s lasery, odborně způsobilým osobám v prevenci rizik, referentům BOZP a vedoucím pracovníkům

Získáte znalosti v oblastech:
Právní předpisy, klasifikace laserů
Nejvyšší přípustné hodnoty ozáření laserem, příklady výpočtů ozáření
Účinky záření na zdraví
Výběr ochranných brýlí, rizika práce s lasery, příklady hodnocení rizik
Technická opatření a bezpečné pracovní postupy při práci s lasery, příklady nehod a skoronehod
A především - budete pracovat v laboratoři, kontrolovat nastavení laserového systému, měřit výkon laserového svazku.

Termín: 14. - 16. 10. 2020, Laserové centrum HiLASE v Dolních Břežanech

Cena: 18 900,- Kč bez DPH.
Součástí ceny jsou studijní materiály a certifikát o absolvování školení. Součástí je také občerstvení.

Podrobný program ke stažení níže. Přihlašte se na communication [at] hilase [dot] cz. Těšíme se na Vás!
 

 

 

Přílohy
Image
HiLASE_Skoleni-Laser-Safety-Officer_A4_20200612.jpg