Modely přužného proton-protonového rozptylu při vysokých energiích - možnosti, omezení, předpoklady a otevřené otázky

Text

Abstrakt:

Nejjednodušší srážkový proces, tj. pružný rozptyl protonů, byl změřen při různých energiích a v širokém intervalu rozptylových úhlů. Jeho teoretický popis je však mnohem obtížnější, než by se na první pohled mohlo zdát. Široce používaný eikonálový model umožnil nedávno analyzovat data pružného rozptylu proton-proton (pp) při ISR energii 52,8 GeV a data experimentu TOTEM při LHC energii 8 TeV. Výsledky představují nejpodrobnější a nejpropracovanější impakt parametrovou analýzu pp dat, která kdy byla provedena. Tyto výsledky pomohly identifikovat několik hlubších otevřených otázek a problémů týkajících se všech  teoretických modelů  běžně používaných pro popis elastického pp rozptylu.

Prezentace v PDF.

Více informací o semináři najdete zde.