Konference ,,Kyberbezpečnost po COVIDu"

Perex

Potřebujete zabezpečit firemní či úřední data v souladu s legislativou GDPR?

  • Jak se mění kyberbezpečnost v souvislosti s COVIDem?
  • S jakými typy kybernetických útoků se v současnosti nejčastěji můžete setkat?
  • Jak zajistit firemní či úřední textová či akustická data před jejich zcizením?
  • Jaké osvědčené a nejmodernější typy SW a další související bezpečnostní technologie lze v rámci zabezpečení kybernetické bezpečnosti pořídit pro ochranu výroby a dat v konkrétní organizaci, obci či firmě? A další témata….

 

Pozvánka ke stažení ZDE

Text

Počet míst na konferenci je omezen. Pořadatel Národní klastrová asociace si vyhrazuje právo měnit program, jeho délku a organizaci i bez předchozího upozornění. Průběh a konání konference bude realizováno v souladu s nařízeními Vlády ČR a případně nařízeními jednotlivých ministerstev. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit konferenci v případě nepříznivého vývoje zdravotní situace. V případě jakýchkoli změn, nebo zrušení konference v souvislosti s nemocí COVID-19, nemají účastníci nárok na jakoukoli náhradu. Účastníci konference berou na vědomí, že v jejím průběhu bude pořizována fotodokumentace, která následně může, dle rozhodnutí pořadatele, být použita pro marketingové a PR účely. Svojí přítomností na konferenci vyjadřují účastníci souhlas s pořizováním takové dokumentace a s jejím následným využitím pro výše uvedené účely. Účastník má právo požádat pořadatele, aby v průběhu konference nebyl fotografován, a o smazání konkrétních fotografií, na nichž je zachycen.  Účast na konferenci je dobrovolná a účastníci konference nesou veškerá rizika (zejména zdravotní), která mohou s účastí na konferenci souviset.

 

Registraci na konferenci lze provést do 12. 09. 2020 přes online formulář
 

Kontakt: Lucie Freiberg, freiberg [at] nca [dot] cz

Přílohy