Geometry induced phase transitions at patterned surfaces

Text

Obhajoba disertační práce doc. Mgr. Alexandra Malijevského, Ph.D., "Geometry induced phase transitions at patterned surfaces“ se koná 13. prosince 2019 ve 14:00 hodin před komisí Fyzika kondenzovaných systémů v zasedací síni Fyzikálního ústavu AV ČR, Cukrovarnická 10/112, 162 00 Praha 6.

Teze disertace

Oponenti:
prof. RNDr. Roman Kotecký, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
MSc. Anna Maciolek, DSc. - Institute of Physical Chemistry PAN, Varšava
prof. Giampaolo Mistura, Ph.D. - Universita degli studi di Padova, Department of Physics and Astronomy