FZU 70 | Několik pohledů na počátky fyziky pevných látek v Cukrovarnické

Text

Přednášející: Eduard Hulicius, Jan Kočka, Vladimír Nekvasil, Antonín Šimůnek and Michal Dušek

Sedmdesáté výročí založení Fyzikálního ústavu (FZU) je příležitostí ohlédnout se do historie a lépe pochopit, z čeho vycházíme a kam směřujeme. Jednotlivé sekce Fyzikálního ústavu mají odlišnou historii, která se zakládá na rozhodnutích a činnostech, jež se odehrály dávno před vznikem současného Fyzikálního ústavu. Právě tato historie stále utváří genius loci jednotlivých sekcí a je užitečné ji znát a respektovat.

Sekce fyziky pevných látek v Cukrovarnické ulici vznikla z výzkumného pracoviště Škodových závodů, které bylo založeno v letech 1932–1934 kolem osobnosti profesora Dolejška. Dolejškovi žáci působící na tomto pracovišti, zejména Adéla Kochanovská, Jindřich Bačkovský a Miroslav Rozsíval, stáli u zrodu Ústředního ústavu fyzikálního, který získal budovy v Cukrovarnické ulici v roce 1951. Byl jedním ze sedmi výzkumných ústavů začleněných 17. listopadu 1952 do nově vzniklé Československé akademie věd. Ihned po vzniku Československé akademie věd byl ústav přejmenován na Ústav technické fyziky a později, v roce 1962, na Ústav fyziky pevných látek, který jako samostatný ústav Akademie existoval až do 1. ledna 1979, kdy byl sloučen s Fyzikálním ústavem na Slovance.

Letos si připomínáme výročí areálu v Cukrovarnické ulici, který nákladně vybudoval Ústřední spolek československého průmyslu cukrovarnického a byl slavnostně otevřen 22. září 1923, tedy před 100 lety. Podmínky, za kterých probíhal vědecký výzkum v 50. a 60. letech 20. století, si mladší generace dokáží jen stěží představit. Přesto právě tehdy byly položeny základy, z nichž vyrostly dnešní úspěšné fyzikální obory. Čtyři samostatné historické části této přednášky ukáží, jaké byly počátky fyziky pevných látek v Cukrovarnické, jaké překážky museli tehdejší vědci překonávat, v jakých oborech se jim podařilo prosadit navzdory obtížným podmínkám a co z jejich odkazu přetrvává dodnes.

 


Přednáška je součástí cyklu k 70. výročí FZU, určena je zejména zaměstnancům FZU a odborné veřejnosti. Na přednášku navazují exkurze do laboratoří od 14 h na pracovišti Cukrovarnická - účastníci exkurzí se musí na Cukrovarnickou dopravit individuálně.

Prosím rezervujte si své místo na přednášku či exkurzi v dostatečném předstihu v rezervačním systému