FZU 70 | Kvantová optika, tenké vrstvy a biočipy – historický vývoj

Text

Přednušející: Ondřej Haderka, Petr Pokorný, Hana Lísalová a Alexandr Dejneka

Optika stojí na rozhraní několika oblastí fyziky a zároveň působí jako síla, která spojuje vědce napříč obory. Ti při svém výzkumu využívají optické metody a pronikají do tajů kvantové optiky, materiálového výzkumu, technologie tenkých vrstev, fyziky plazmatu a biofyziky. Přes všechny tyto hranice stojí rozkročená interdisciplinární Sekce optiky na FZÚ.

Při pohledu do budoucnosti se Sekce vidí pevně zakořeněna ve své interdisciplinaritě, poháněna touhou obohacovat český průmysl, podporovat podnikatele a zlepšovat kvalitu života lidí prostřednictvím praktického využití výsledků zde probíhajícího výzkumu.

 

 

 


Přednáška je součástí cyklu k 70. výročí FZU, určena je zejména zaměstnancům FZU a odborné veřejnosti. Na přednášku navazují exkurze do laboratoří od 13 h.

Prosím rezervujte si své místo na přednášku či exkurzi v dostatečném předstihu v rezervačním systému