FZU 70 | Kořeny fyziky pevných látek na Slovance

Text

Přednášející: Pavel Lejček, Miloš Jirsa, Jan Petzelt, Petr Šittner

Výzkum v oblasti fyziky pevných látek na FZÚ byl historicky prováděn především na pracovištích Slovanka a Cukrovarnická. Zažili jsme dobré i zlé časy, ale vždy bylo a je naším cílem neustálé zlepšování prostředí pro kvalitní výzkum v přátelské atmosféře. Bohužel, skvělá práce a mnohé úspěchy předchozích generací vynikajících fyziků FZÚ upadají rychle v zapomenutí. 

Smyslem krátkého ohlédnutí v této naší společné přednášce je přiblížit nedávnou minulost prostřednictvím vzpomínek našich spolupracovníků Pavla Lejčka, Miloše Jirsy a Jana Petzelta, kteří se významným způsobem podíleli na založení a vedení výzkumu ve fyzice kovů, magnetismu a dielektrik ve FZU. Petr Šittner jako současný vedoucí Sekce fyziky kondenzovaných látek promluví o současné situaci a plánech organizace výzkumu sekci.

 

Přednáška je součástí cyklu k 70. výročí FZU, určena je zejména zaměstnancům FZU a odborné veřejnosti. Na přednášku navazují exkurze do laboratoří od 13 h.

Prosím rezervujte si své místo na přednášku či exkurzi v dostatečném předstihu v rezervačním systému