FZU 70 | 70 let fyziky elementárních částic na FZU

Text

Přednášející: Jiří Chýla, Alexander Kupčo

Naši přednášku začneme vývojem částicové fyziky na našem ústavu, počínaje malou skupinou fyziků kosmického záření, kteří se podíleli na zpracování a analýzách stop částic v jaderné emulzi, až po současný stav sekce s široce orientovaným výzkumným programem, tak jak existuje od konce minulého století. Historická cesta nás zavede k omezením naší činnosti před rokem 1989 a zdůrazní roli – byť omezené – spolupráce s CERN v tomto období. 

Zaměříme se na klíčové experimenty v tehdejším SSSR, CERN a DESY, k nimž jsme významně přispěli, ať už přímo, nebo prostřednictvím členství ve skupinách DUBNA, a které se napomohly v roce 1993 našemu řádnému členství v CERN. Zmíníme i hlavní oblasti teoretického výzkumu, které jsme v té době prováděli.

Na závěr popíšeme vývoj výzkumného programu naší sekce za posledních 20 let, přičemž zdůrazníme výzkumné aktivity v CERN a FERMILAB, naše nové zapojení do astročásticové fyziky a témata výzkumu v teoretické fyzice, včetně teorie strun, kosmologie a gravitace.

 

 

 


Přednáška je součástí cyklu k 70. výročí FZU, určena je zejména zaměstnancům FZU a odborné veřejnosti. Na přednášku navazují exkurze do laboratoří od 13 h.

Prosím rezervujte si své místo na přednášku či exkurzi v dostatečném předstihu v rezervačním systému