All Lambdas HOLOGRAPHY@PRAGUE Spring workshop

Text

16. - 19.5.2023 se bude v budově Solidu konat All Lambdas HOLOGRAPHY@PRAGUE Spring workshop. Workshop je zaměřen na teorie s kladnou, zápornou a nulovou kosmologickou konstantou a tomu odpovídající maximálně symetrické prostoročasy a jejich korespondenci s konformní teorií pole. Přednáškami se snažíme pokrýt všechny aspekty holografie s cílem umožnit diskuzi vedoucí k jejímu lepšímu porozumění. Program a další informace naleznete na webových stránkách workshopu.