8. Evropská konference o martenzitických transformacích ESOMAT 2009

Perex
Konference série Esomat jsou nejvýznamnější konference v oboru martenzitických transformací, konkrétně ve slitinách s tvarovou pamětí a ocelích v Evropě. Jsou organizovány od roku 1989 s tříletou periodicitou. Konference Esomat2009 v Praze byla první organizovaná mimo původní země západní Evropy.
Text
Výrazným rysem konferencí Esomat je její mezioborový charakter umožňující interakce mezi matematiky, fyziky, materiálovými výzkumníky a inženýry kteří vyvíjejí technické aplikace moderních funkčních materiálů vykazujících martenzitické transformace.