10th European Conference on Luminescent Detectors and Transformers of Ionising Radiation

Text

Fyzikální ústav AV ČR a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT pořádají ve dnech 9 -14.9. 2018 mezinárodní konferenci - 10th European Conference on Luminescent Detectors and Transformers of Ionising Radiation. Tato konference se pořádá v tříletých intervalech od r. 1991 v různých evropských zemích. Je významných mezinárodním interdisciplinárním forem pro presentaci a výměnu výsledků a zkušeností v základním a aplikovaném výzkumu v oboru scintilačních materiálů a  luminoforů a jejich aplikací. Na konferenci je registrováno přes 220 vědců z 32 zemí a předchází jí dvoudenní letní škola pro studenty a  mladé vědce z těchto oborů.

Veškeré informace a program akce jsou na webu konference https://lumdetr2018.fzu.cz/.