10. výročí Badatelského centra PALS

Perex
Badatelské Centrum PALS pořádá u příležitosti 10. výročí zahájení fyzikálního výzkumu na velké infrastruktuře PALS zasedání řídících výborů konsorcia LASERLAB-EUROPE a PALS 10 Workshop zaměřený nejen na výsledky uplynulých deseti let, ale i na perspektivy příštího desetiletí.