TheMoDS - Teorie a modely temného sektoru: temná hmota, temná energie a gravitace

Text

Hlavní řešitel: Dr. Constantinos Skordis
Název: Teorie a modely temného sektoru: temná hmota, temná energie a gravitace
Akronym: TheMoDS
Program: FP7-IDEAS-ERC
Financování: ERC-CG - ERC Consolidator Grants
Projekt RCN: 185671
Projekt ID: 617656
Období: 1. 9. 2016 - 31. 7. 2019
Celkové náklady: 1 150 691 EUR
Příspěvek EU pro FZÚ: 721 594,51 EUR
Hostitelská instituce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., ČR

Cíl:

Projekt TheMoDS zpochybňuje jeden z  přepokladů moderní kosmologie, tedy že popis gravitace Einsteinovou obecnou teorií relativity je v  kosmologickém měřítku správný. S  tímto předpokladem a  podle současných dat potřebujeme ke kosmologickému modelu existenci takzvaného temného sektoru: temnou hmotu (TH) a temnou energii (TE). O povaze TH víme velice málo a nebyla zatím experimentálně detekována. Nejjednodušší forma TE kompatibilní s daty, kosmologická konstanta, má hodnotu neslučitelnou s kvantovou teorií pole.

Náš tým konstruuje parametrické modely temného sektoru a  modely gravitace mimo obecnou relativitu. Pomocí měření reliktního mikrovlnného záření pořízených sondou Planck Evropské kosmické agentury hodnotíme, který z modelů nejvíce odpovídá datům, s cílem dosažení přesnějšího porozumění gravitaci a roli temného sektoru v kosmologii.

Zpět na seznam projektů