Nacházíte se

Tevatron: 28 let historie objevů a inovací

Poslední zářijový den roku 2011 byl ve Fermiho národní laboratoři (Fermilab) uzavřen Tevatron - největší urychlovač vstřícných svazků protonů a antiprotonů. Tevatron byl v provozu od roku 1983, kdy nejprve fungoval jako protonový urychlovač pro experimenty s pevným terčem, a o dva roky později pak začal pracovat i jako srážeč vstřícných svazků. Během své 28 leté historie bylo na Tevatronu učiněno mnoho fundamentálních objevů, jako například objev top kvarku nebo pět nových baryonů. Výsledky testují standardní model částicové fyziky a pomohly formovat naše představy o hmotě, prosotoru a času. Výzkumný program na Tevatronu přinesl také mnoho novinek v oblasti technologií urychlování a detekce částic a v oblasti výpočetní techniky. Nejvýznačnější milníky ze života Tevatronu jsou shrnuty na anglické www stránce:
http://www.fnal.gov/pub/tevatron/milestones/interactive-timeline.html.

Data z Tevatronu nabíraly dvě kolaborace CDF a D0. V následujících letech budou oba experimenty pokračovat ve zpracování získaných dat, které povedou k novým výsledkům a publikacím. CDF a D0 budou pokračovat ve zkoumání světa mikročástic, hledání původu hmotnosti elementárních částic, hledání případných nových neznámých druhů částic a interakcí, či v hledání možných dalších dimenzí prostoru. To vše s cílem pochopit základní zákony, jimiž se řídí náš svět.

Fyzikální program Fermilabu je široký. Tevatron samozřejmě představoval v minulých letech základní páteř tohoto programu. Ve Fermilabu ale běží další experimenty a připravují se nové. Opět se základním cílem prohloubit znalosti fundamentálních zákonitostí našeho světa. V laboratoří stále poběží většina z deseti urychlovačů komplexu Tevatron. Ty budou nadále poskytovat urychlené svazky částic pro protonové, mionové a neutrinové experimenty. Více o současných a budoucích plánech Fermilabu lze nalézt na stránkách http://www.fnal.gov/faw/future/index.shtml.

K úspěchu Tevatronu přispěl i Fyzikální ústav AV ČR. Od roku 1997 je členem kolaborace D0, ústav spolupracuje s Fermilabem na astročásticovém projektu Auger a od loňského roku se účastní připravovaného neutrinového experimentu NOvA.

Alexander Kupčo