STM

Vidíme skutečně atomy uhlíkových nanostruktur?

Anotace

Mezinárodní tým vědců provedl detailní teoretickou analýzu atomárně rozlišených obrazů získaných pomocí mikroskopu STM a mikroskopu AFM uhlíkových materiálů. Výsledky byly publikovány v prestižním časopise Physical Review Letters.