Stalo se

První výstřel z ELI laseru

Anotace

Unikátní laserový systém L3-HAPLS, který pro ELI Beamlines vyvinula americká národní laboratoř Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), byl dne 2. července 2018 slavnostně spuštěn.

Zemřela PhMr. Olga Křepelová

Anotace

Dne 17. 5. 2012 zemřela dlouholetá pracovnice Fyzikálního ústavu PhMr. Olga Křepelová, která vice než 40 let pracovala v Sekci fyziky elementárních částic.

Pavel Kolář jubilantem

Anotace

V tomto roce uplynulo 70 let od narození Pavla Koláře, matematického fyzika v oblasti teorie a fenomenologie elementárních částic. Od počátku vynikl svými matematickými znalostmi a exaktním myšlením, a stal se proto vítaným spolupracovníkem při řešení obtížných úloh teoretické fyziky.

85 let RNDr. Antonína Prokeše CSc

Anotace

Byl součástí nově vybudovaného elektronického experimentu BIS, v té době největšího urychlovače protonů na světě. Stal se vedoucím Oddělení vysokých energií a zasloužil se rovněž o možnost uskutečnění řady vzácných výjezdů na některé konference nebo pracovní pobyty do nesocialistických zemí.