Stalo se

Tevatron: 28 let historie objevů a inovací

Anotace

Fyzikální program Fermilabu je široký. Mimo deseti urychlovačů komplexu Tevatron běží další experimenty a připravují se nové. Opět se základním cílem prohloubit znalosti fundamentálních zákonitostí našeho světa.

Prof. I. A. Savin ve Fyzikálním ústavu

Anotace

Slavnostní předání medaile bylo spojeno se seminářem, ve kterém profesor Savin vzpomínal na svou spolupráci s českými fyziky v experimentech fyziky vysokých energií v Dubně, Serpuchově a v CERN.

Jan Tauc zemřel

Anotace

Zemřel jeden z nevýznamnějších fyziků poválečného období, zakladatel fyziky pevných látek a světoznámý vědec v oblasti polovodičů.

Zemřel prof. Jiří Niederle

Anotace

Dlouhá léta ovlivňoval vývoj matematické fyziky. Do poslední chvíle se plně věnoval své funkci předsedy Výboru pro spolupráci ČR s CERN, své vědecké práci v teorii kalibračních polí a popularizaci fyziky částic.

Ukončení provozu výpočetního klastru Dorje

Anotace

Ve své době byl jedním z nejvýkonnějších superpočítačů v České republice. Téměř nepřetržitě fungoval až do konce září 2014, kdy byl jeho oficiálně podporovaný provoz ukončen, aby uvolnil místo pro nový klastr. Na klastru Dorje byla řešena celá řada problematik z oblasti fyziky pevných látek.