Stalo se

Zasedání Učené společnosti

Anotace

Ve dnech 18. - 19. května 2009 se konalo XV. valné shromáždění Učené společnosti České republiky, na kterém se jejím novým členem stal, m.j., prof. RNDr. Tomáš Jungwirth, Ph.D. z Fyzikálního ústavu.

První etapa výstavby laserového centra ELI Beamlines ukončena

Anotace

Výzkum v rámci centra přinese nové poznatky v oblasti biomedicíny, vývoje a testování nových materiálů, v zobrazovacích a diagnostických metodách pro medicínu, v optice, či nanotechnologiích. Jedná se o první panevropskou výzkumnou infrastrukturu ve střední a východní Evropě, která má za cíl významně přispět k propojení české vědy se špičkovými zahraničními týmy.

Slavnostní otevření laserového centra HiLASE v Dolních Břežanech

Anotace

Laserové centrum HiLASE se zabývá experimentálním vývojem nové generace diodově čerpaných laserů. Projekt by měl v budoucnu usnadnit výrobu mnoha průmyslovým podnikům. K jeho potenciální nabídce se řadí například testování odolnosti optických materiálů, zpevňování povrchu materiálu rázovou vlnou, přesné řezání a svařování speciálních materiálů pro automobilový a letecký průmysl a mnoho dalších.

Workshop HEPiX 2012 v Praze

Anotace

Na sto odborníků z 15 států, zabývajících se zpracováním dat v oblasti fyziky částic ve více než dvaceti výpočetních centrech institucí a na univerzitách, přijelo do Prahy, aby zde diskutovalo o nových metodách sběru a zpracování velkých objemů dat.

Slavnostní otevření střediska SAFMAT

Anotace

Projekt SAFMAT spočívá ve vytvoření laboratoře se špičkovým technologickým vybavením k výzkumným účelům. To zvýší kvalitu vědecké činnosti ve FZÚ a zvýší potenciál a možnosti výzkumu.