Stalo se

Fyzikální ústav představuje nové logo

Anotace

Fyzikální ústav mění tvář po více než 10 letech. Ústředním motivem loga však i nadále zůstává symbol oka (vidění, vědění, nazírání) se symbolem fyzikálního světa, který sahá od mikrosvěta (symbol dráhy a elementární částice) po makrosvět (současně i symbol dráhy a vesmírného tělesa).

Zemřel fyzik a vodák Ing. Ivan Herynek, CSc.

Anotace

V pondělí večer, 2. července 2018, zemřel neočekávaně po krátkém pobytu v nemocnici, ve věku 80 let Ing. Ivan Herynek, CSc., dlouholetý pracovník Fyzikálního ústavu Československé akademie věd a později, po rozdělení státu, Fyzkálního ústavu Akademie věd ČR.

Fyzikální ústav spolupořádá konferenci o nanovědách ICN+T

Anotace

Přehlídka nazvaná Mezinárodní konference nanověd a nanotechnologií se bude věnovat tématům mikroskopie, spektroskopie, nanofotonice nebo nanomagnetismus. Konference se koná každé dva roky a po roce 2006, kdy se Basilej stala prvním hostitelským místem této prestižní události, byla poctěna další města z celého světa.