Stalo se

První etapa výstavby laserového centra ELI Beamlines ukončena

Anotace

Výzkum v rámci centra přinese nové poznatky v oblasti biomedicíny, vývoje a testování nových materiálů, v zobrazovacích a diagnostických metodách pro medicínu, v optice, či nanotechnologiích. Jedná se o první panevropskou výzkumnou infrastrukturu ve střední a východní Evropě, která má za cíl významně přispět k propojení české vědy se špičkovými zahraničními týmy.

Slavnostní otevření laserového centra HiLASE v Dolních Břežanech

Anotace

Laserové centrum HiLASE se zabývá experimentálním vývojem nové generace diodově čerpaných laserů. Projekt by měl v budoucnu usnadnit výrobu mnoha průmyslovým podnikům. K jeho potenciální nabídce se řadí například testování odolnosti optických materiálů, zpevňování povrchu materiálu rázovou vlnou, přesné řezání a svařování speciálních materiálů pro automobilový a letecký průmysl a mnoho dalších.

Workshop HEPiX 2012 v Praze

Anotace

Na sto odborníků z 15 států, zabývajících se zpracováním dat v oblasti fyziky částic ve více než dvaceti výpočetních centrech institucí a na univerzitách, přijelo do Prahy, aby zde diskutovalo o nových metodách sběru a zpracování velkých objemů dat.

Slavnostní otevření střediska SAFMAT

Anotace

Projekt SAFMAT spočívá ve vytvoření laboratoře se špičkovým technologickým vybavením k výzkumným účelům. To zvýší kvalitu vědecké činnosti ve FZÚ a zvýší potenciál a možnosti výzkumu.

Tevatron: 28 let historie objevů a inovací

Anotace

Fyzikální program Fermilabu je široký. Mimo deseti urychlovačů komplexu Tevatron běží další experimenty a připravují se nové. Opět se základním cílem prohloubit znalosti fundamentálních zákonitostí našeho světa.