Stalo se

Kdo si hraje, nezlobí

Anotace

Nedávno zprovozněné návštěvní místnosti s vybavením pro děti kouzlí úsměv na tváři rodičů i jejich potomků.

Jan Hladký - 80

Anotace

Velmi vitální částicový fyzik i výtvarník s výsledky oceněnými v mezinárodních časopisech i na výstavách, oslavil 8. října 2014 své osmdesáté narozeniny. Jeho životní cesta je obdivuhodná.

Dr. Lokajíček devadesátiletý

Anotace

20. srpna 2013 oslavil RNDr. Miloš Václav Lokajíček, DrSc., vědecký pracovník Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., v rodinném kruhu devadesát let. Jeho dosavadní osobní i odborný život je bohatý na události, které nejsou známy především mladší generaci.