Prémie Otto Wichterleho

Prémie Otto Wichterleho za rok 2009

Anotace

Akademie věd ČR uděluje Prémii Otto Wichterleho vybraným, mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání, jsou nositeli vědeckých hodností nebo titulů a v kalendářním roce podání návrhu dosáhnou věku nejvýše 35 let.

Prémie Otto Wichterleho 2011

Anotace

V kategorii Vědy o neživé přírodě získali prémii Mgr. Martin Čada, Mgr. Hynek Němec a Mgr. Jindřich Kolorenč z Fyzikálního ústavu AV ČR.