Ocenění

Prémie Otto Wichterleho 2012

Anotace

Mezi mladými výzkumníky, kteří úspěšně splnili mimořádně významný vědecký úkol v některém ze specializovaných pracovišť AV ČR, byli i dva zástupci z Fyzikálního ústavu AV ČR.