Ocenění

Prémie Otto Wichterleho za rok 2009

Anotace

Akademie věd ČR uděluje Prémii Otto Wichterleho vybraným, mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání, jsou nositeli vědeckých hodností nebo titulů a v kalendářním roce podání návrhu dosáhnou věku nejvýše 35 let.

Jiří Grygar třikrát oceněný

Anotace

Známý český astronom a popularizátor vědy Jiří Grygar, který ovlivňuje několik generací českých fyziků a který působí na projektech astročásticové fyziky ve Fyzikálním ústavu AV ČR získal několik významných ocenění za svůj vědecký přínos a popularizaci vědy.