Ocenění

Jiří Grygar třikrát oceněný

Anotace

Známý český astronom a popularizátor vědy Jiří Grygar, který ovlivňuje několik generací českých fyziků a který působí na projektech astročásticové fyziky ve Fyzikálním ústavu AV ČR získal několik významných ocenění za svůj vědecký přínos a popularizaci vědy.

Jiří Grygar získal Cenu předsedy RVVI za popularizaci vědy

Anotace

Tato cena je určená nejen vědeckým pracovníkům, ale také novinářům, učitelům, podnikatelům, cestovatelům a dalším, kteří publikují na téma vědy a techniky a celkově přispívají k popularizaci vědy a výzkumu. Částku, kterou Jiří Grygar obdržel, věnuje Učené společnosti České republiky.

Ocenění vynikajících studentů

Anotace

Ceny za počítačové vědy, farmacii, lékařství a chemii uděluje mladým vědcům Francouzské velvyslanectví v České republice. Doktorští studenti Fyzikálního ústavu získali hned tři ocenění.