Ocenění

Vítězkou 16. ročníku L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě se stala Evgenia Chitrova

Anotace

Do letošního ročníku talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě se přihlásilo celkem 59 žen a mezi nimi byla i Evgenia Chitrova z FZU. Ta si spolu s dvěma dalšími vědkyněmi, Evou Krupičkovou Pluhařovou z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského  a Zuzanou Střížovou z Univerzity Karlovy, odnáší výhru za svou práci.

Statut emeritního vědeckého pracovníka získali tři vědci FZU

Anotace

U příležitosti tradiční Dvořákovy přednášky převzal Pavel Novák, Ivan Pelant a Antonín Šimůnek z rukou ředitele Michaela Prouzy jmenovací dekret statutu emeritního vědeckého pracovníka Akademie věd ČR. Ten ve své úvodní řeči poděkoval oceněným za jejich významný přínos k rozvoji výzkumu fyziky naplňování jejich vědeckých vizí.

Petr Hauschwitz: fascinuje mě měnit povrchové vlastnosti materiálů

Anotace

Nejvyšší ocenění v kategorii Nejlepší disertační práce Ceny Wernera von Siemense převzal Petr Hauschwitz z Centra HiLASE Fyzikálního ústavu AV ČR. Autor nové technologie laserového mikroobrábění obhajoval práci na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze. Povídali jsme si s ním o površích, ale i důvodech, proč se rozhodl začít studovat MBA.

Od egyptologie k biosenzorům – druhé místo v Ceně Wernera von Siemense pro Ivanu Víšovou

Anotace

Ivana Víšová ze Sekce optiky získala se svou disertační prací na téma „Studium interakcí funkčních povrchů s biologickými systémy“ druhé místo v prestižní Ceně Wernera von Siemense. Kromě ní vyhrála ještě Bolzanovu cenu udělovanou Univerzitou Karlovou a cenu Visegrádské čtyřky pro mladé vědce. Její cesta k fyzice přitom nebyla úplně přímočará, původně se chtěla stát egyptoložkou. A Egypt je její velkou vášní dodnes.

Pozorování sigma-díry a laserové mikroobrábění získalo nejvyšší příčky při udílení Cen Wernera von Siemense

Anotace

Cenu za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu převzal na slavnostním udílení čtyřiadvacátého ročníku Ceny Wernera von Siemense za kolektiv autorů Bruno de la Torre. Nadějný vědec působí současně na Univerzitě Palackého v Olomouci a ve Fyzikálním ústavu Akademie věd. I první dva ocenění v kategorii nejlepší disertační práce, Petr Hauschwitz a Ivana Víšová, jsou stejně jako jejich školitelé spojeni s naším ústavem.