Ocenění

Udělena Cena Josefa Hlávky

Anotace

Cena byla udělena prof. RNDr. Ivanu Pelantovi, DrSc. a doc. RNDr. Janu Valentovi, Ph.D. za knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury.

Nobelova cena za fyziku 2013

Anotace

Nobelova cena se váže k experimentálnímu ověření teorie známé jako standardní model částicové fyziky, který předpovídá existenci částice nazývané Higgsův boson. Nalezení Higgsova bosonu tak znamená potvrzení principů, na nichž je standardní model vybudován.