Nobelova cena

Převratné řešení profesora Parisiho čekalo na uznání třicet let. Nyní získal Nobelovu cenu

Anotace

Nobelův výbor se rozhodl udělit letošní Nobelovu cenu za průkopnické příspěvky k všeobecnému porozumění komplexních systémů. Polovina ceny připadla prof. Giorgiu Parisimu z Univerzity La Sapienza v Římě za jeho objev vzájemného působení neuspořádanosti a fluktuací ve fyzikálních systémech od atomových po planetární škály.

Nobelova cena za fyziku 2016

Anotace

Letošní Nobelova cena ocenila přínos laureátů k fundamentálnímu rozšíření našich znalostí mikroskopické struktury pevných látek a objevu jejich nových stavů. Získané poznatky otevírají nové možnosti jejich využití v elektronice a při konstrukci budoucích kvantových počítačů.

Nobelova cena za fyziku 2013

Anotace

Nobelova cena se váže k experimentálnímu ověření teorie známé jako standardní model částicové fyziky, který předpovídá existenci částice nazývané Higgsův boson. Nalezení Higgsova bosonu tak znamená potvrzení principů, na nichž je standardní model vybudován.