fotonika

Fotonické krystaly ovladatelné světlem

Anotace

Vědci z Fyzikálního ústavu ve spolupráci s Lomonosovovou univerzitou v Moskvě připravili nové fotonické krystaly na bázi porézního křemíku se směsí fotochromních kapalných krystalů, které lze ovládat světlem. V odborném článku, jehož obrázek se dostal na zadní stranu listopadového vydání Advanced Optical Materials, ukázali, že tyto materiály mají velký potenciál ve fotonických aplikacích.

Lukáš Ondič: Ocenění Lumina je pět let klidu na výzkum

Anotace

Lukáš Ondič převzal 5. 11. 2019 Prémii Lumina quaeruntur udělovanou Akademii věd. Ve Fyzikálním ústavu založí díky prémii vlastní vědecký tým, který se bude věnovat studiu nových nanofotonických platforem na bázi diamantu vhodných pro kvantovou fotoniku a senzoriku.

Jaromíru Chalupskému byla udělena cena FELs of Europe

Anotace

Již před více než deseti lety Dr. Chalupský rozeznal a využil potenciál technik ablačních otisků (imprintů) k tomuto účelu. Tyto metody se mu podařilo rozvinout tak, že daleko přesáhl počáteční cíl přesného a spolehlivého stanovení plochy svazku ve fokusu.