ELI Beamlines

Laserová centra FZU slaví desáté narozeniny

Anotace

Letos je tomu právě deset let, co Evropská komise a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky schválily dva unikátní laserové výzkumné projekty ELI Beamlines a HiLASE, které se oba podařilo zrealizovat v rámci Fyzikálního ústavu AV ČR. Slavnostní setkání u příležitosti výročí se konalo v Centru ELI Beamlines v Dolních Břežanech za účasti významných představitelů českých i zahraničních institucí. On-line promluvil i iniciátor centra na evropské úrovni a nositel Nobelovy ceny za fyziku Gérard Mourou.

Laser L3-HAPLS v Centru ELI Beamlines zaznamenal světový rekord

Anotace

V Centru ELI Beamlines byl 5. února 2021 demonstrován provoz laserového systému L3-HAPLS na úrovni 0.5 PW při opakovací frekvenci 3.3 Hz. V provedených zkouškách byly pulsy generované laserovým řetězcem komprimovány ve vakuovém PW kompresoru pomocí čtyř velkoplošných difrakčních mřížek.

Laser – od kolébky až po ELI

Anotace

ELI Beamlines je evropské výzkumné centrum s nejintenzivnějším laserovým systémem na světě. Při příležitosti 60. výročí objevu laseru jsme se na podrobnosti týkající se vzniku a plánovaného výzkumu v ELI zeptali profesora Jana Řídkého, jenž stál spolu se svými kolegy přímo u jeho zrodu.

ELI Beamlines se s projekty hlásí první externí uživatelé

Anotace

V únoru 2019 vyzvalo výzkumné centrum ELI Beamlines vědeckou komunitu, aby předložila návrhy k realizaci výzkumných projektů v experimentální hale E1, která slouží k výzkumu týkajícímu se aplikací v molekulárních, biomedicínských a materiálových vědách. Šlo o takzvanou Výzvu 0 – vůbec první výzvu, již centrum ELI Beamlines pro externí uživatele vypsalo.

Podzimní setkávání s Fyzikálním ústavem

Anotace

První podzimní měsíc roku 2019 bude na Fyzikálním ústavu AV ČR ve znamení akcí pro veřejnost, kterých proběhne hned několik. Akce konající se každý rok, jako je Festival vědyNoc vědců, budou letos doplněny zapojením Fyzikálního ústavu do sousedských slavností Zažít město jinak.