Dvořákova přednáška

Dvořákova přednáška v podání Marko Topiče

Anotace

Ve snaze o udržitelnou a dekarbonizovanou budoucnost se klíčovými pilíři moderních energetických systémů staly obnovitelné zdroje energie. Solární fotovoltaika nabízí vizi světa poháněného ze 100 % elektřinou z obnovitelných zdrojů.