Československý časopis pro fyziku

První československý laser v dobovém kontextu

Anotace

Rok 1963 byl pro československou fyziku a techniku v oblasti kvantových generátorů světla (laserů) takový annus mirabilis. Během asi půl roku byly úspěšně demonstrovány lasery všech hlavních typů: pevnolátkové s neodymovým sklem (FÚ ČSAV) a rubínem (VÚ MNO), polovodičový injekční laser na bázi GaAs (ÚFPL ČSAV) a plynový He-Ne laser (ÚPT ČSAV). Tento článek se pokouší zrekonstruovat okolnosti vzniku prvního z těchto laserů, který vyslal paprsek koherentního světla 9. dubna 1963 ve Fyzikálním ústavu ČSAV v Praze díky úsilí Dr. Karla Pátka (1927–1967).

Jakým směrem se vydá popularizace fyziky? O řešení debatovali odborníci

Anotace

Má smysl vydávat tištěný časopis, který se zabývá propagací fyziky? Touto kontroverzní otázkou zahájil diskusi o budoucnosti popularizace fyziky ředitel Fyzikálního ústavu Michael Prouza. Debata se konala v pondělí 24. října u příležitosti oslav 150. výročí časopisu pro fyziku v zaplněném sálu budovy SOLID21 a následovala po odborných přednáškách věnovaných historii fyziky a její popularizace.

Československý časopis pro fyziku 6/2021

Anotace
  • Jak si stojí české přírodní vědy podle hodnocení Metodikou 2017+?
  • Nobelova cena za fyziku ocenila modelování klimatické změny
  • Biofyzikální chemie v multidisciplinárních týmech – rozhovor s M. Hofem
Datum publikace

Československý časopis pro fyziku 4/2021

Anotace
  • Byla ve Fermilabu a CERNu objevena „nová fyzika“?
  • Řízená termojaderná fúze v soukromých rukou
  • Tensegritní struktury

a další

Datum publikace

Paměti kosmika Fyzikálního ústavu ČSAV

Anotace

Knižně vydaných pamětí českých fyziků najdeme v knihovnách relativně velmi málo (natož na pultech knihkupectví). Jde přitom o velmi cenný zdroj informací o vývoji příslušného oboru, o vztazích ve vědecké komunitě i o prostředí, ve kterém se vyvíjí.