Československý časopis pro fyziku

Československý časopis pro fyziku 6/2021

Anotace
  • Jak si stojí české přírodní vědy podle hodnocení Metodikou 2017+?
  • Nobelova cena za fyziku ocenila modelování klimatické změny
  • Biofyzikální chemie v multidisciplinárních týmech – rozhovor s M. Hofem
Datum publikace

Československý časopis pro fyziku 4/2021

Anotace
  • Byla ve Fermilabu a CERNu objevena „nová fyzika“?
  • Řízená termojaderná fúze v soukromých rukou
  • Tensegritní struktury

a další

Datum publikace

Paměti kosmika Fyzikálního ústavu ČSAV

Anotace

Knižně vydaných pamětí českých fyziků najdeme v knihovnách relativně velmi málo (natož na pultech knihkupectví). Jde přitom o velmi cenný zdroj informací o vývoji příslušného oboru, o vztazích ve vědecké komunitě i o prostředí, ve kterém se vyvíjí.

Laser – od kolébky až po ELI

Anotace

ELI Beamlines je evropské výzkumné centrum s nejintenzivnějším laserovým systémem na světě. Při příležitosti 60. výročí objevu laseru jsme se na podrobnosti týkající se vzniku a plánovaného výzkumu v ELI zeptali profesora Jana Řídkého, jenž stál spolu se svými kolegy přímo u jeho zrodu.