Cena předsedy GAČR

Laserová jiskra života zaujala Grantovou agenturu ČR

Anotace

Otázku o vzniku života si lidstvo klade již velmi dlouho. Po tisíce let se hledáním odpovědi na ni zabývali mystici a náboženští myslitelé. K nim se později přidali spekulující filosofové. Přírodní a exaktní vědy vstoupily do ringu teprve nedávno. Systematický výzkum chemických a fyzikálních dějů, které pravděpodobně sehrály při vzniku života podstatnou roli, se rozvíjí až od poloviny minulého století. Jedná se o stále sílící směr interdisciplinárního výzkumu, jehož se účastní i náš ústav. 

Cena předsedy Grantové agentury České republiky míří do Fyzikálního ústavu AV ČR

Anotace

Průlomový originální výsledek projektu Dr. Kusové naznačuje rozsáhlé aplikační možnosti, např. při výrobě miniaturních zdrojů světla na křemíkových čipech nebo v biologickém a lékařském použití. Jedná se již o druhé významné ocenění Dr. Kusové, která je též jednou ze tří laureátek 8. ročníku české edice projektu L’Oréal pro ženy ve vědě.