biofyzika

Projekt FUNBIO – zkoumání materiálů na pomezí života

Anotace

Unikátní postavení centra FUNBIO v současné akademické základně spočívá nejen ve špičkovém technickém vybavení, ale především ve velmi specifickém, užitečném a v současnosti vyžadovaném fyzikálním pohledu na řešení problematiky biomateriálů.