Obrázek
Image
 

Název

Pro studenty

Popisek

FZU je největším ústavem Akademie věd České republiky s více než 1300 zaměstnanci. Naší ambicí je posouvat hranice lidského poznání a provádět špičkový výzkum. Chcete se dozvědět více? Hledáte odborníka, vedoucího nebo konzultanta? Naši vědci jsou ti, kteří vám rádi pomohou.

Přidejte se k nám

Aktuality

Pozorování sigma-díry a laserové mikroobrábění získalo nejvyšší příčky při udílení Cen Wernera von Siemense

Anotace

Cenu za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu převzal na slavnostním udílení čtyřiadvacátého ročníku Ceny Wernera von Siemense za kolektiv autorů Bruno de la Torre. Nadějný vědec působí současně na Univerzitě Palackého v Olomouci a ve Fyzikálním ústavu Akademie věd. I první dva ocenění v kategorii nejlepší disertační práce, Petr Hauschwitz a Ivana Víšová, jsou stejně jako jejich školitelé spojeni s naším ústavem.

Nejhledanější výzkumy

  1. Feroelektrické vlastnosti kapalně krystalických látek
  2. Studium fotoexcitačních a fotokatalytických vlastností Au@CeO2 nanočástic
  3. Základní výzkum interakcí na biorozhraních
  4. Metodika strukturní elektronové krystalografie
  5. Teoretické studium podélných a příčných magneto-thermoelektrických jevů

Nejsledovanější projekty

  1. Efekt spinové selektivity indukované chiralitou (CISS) v jednotlivých spirálových molekulách a jejich strukturách
  2. Život biomolekuly ve filmu
  3. Přímé zobrazování koherentně delokalizovaných excitonů v molekulárních agregátech
  4. Magnetismus f-d intermetalických sloučenin
  5. Vývoj laserového systému generujícího vysokoenergetické pulzy v ultrafialové oblasti pro použití v průmyslu laserového žíhání polovodičů

Společná pracoviště

Name
Společná laboratoř optiky

Adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 50A
772 07 Olomouc

Name
Společná laboratoř nízkých teplot

Adresa

Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova
V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8

Name
Společná laboratoř pro magnetická studia

Adresa

Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova
V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8

Name
Badatelské centrum PALS

Adresa

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8 - Libeň

Name
Společná laboratoř optospintroniky

Adresa

Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova
Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2

100+ partnerských institucí a univerzit po celém světě

Dlouhodobě spolupracujeme s mnoha významnými institucemi a univerzitami z celého světa
a na výzkumné, vývojové a inovační činnosti a na posouvání hranic lidského poznání.