Středisko analýzy funkčních materiálů (projekt SAFMAT)

Perex

Vedoucí projektu: Ing. Ján Lančok, Ph.D.
Název projektu: Středisko Analýzy Funkčních MATeriálů (SAFMAT)
Operační program: OP Praha - Konkurenceschopnost (OPPK)
Poskytovatel: Hlavní město Praha
Oblast podpory: 3.1 - Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí
Registrační číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/22132
Termín realizace projektu: 1.3.2010 - 31.12.2011

Text

Celková výše dotace: 74 910 087,01 Kč

Anotace
Cílem projektu je zejména rozvoj kapacit ve výzkumu a vývoji, včetně výzkumné infrastruktury a lidského kapitálu v oblastech nanotechnologií. Projekt vytvořil špičkové a nejlépe vybavené pracoviště v daném oboru nejen v ČR, ale i v celé střední a východní Evropě.

Výstupem projektu je pořízení dvou nejmodernějších přístrojů pro analýzu nanostrukturních funkčních materiálů - NanoESCA a FT-EPR, které umožňuje výzkum v oblasti analýzy povrchů v extrémně čistých vakuových podmínkách a analýzu objemu a studium podpovrchových center a poruch v polovodičových materiálech.

Význam projektu pro konkurenceschopnost podniků nejen v hl. m. Praze, ale i celé ČR, je doložen zapojením finančních partnerů, které přesahuje 4 % rozpočtu projektu. AV ČR vyjádřila svou podporu projektu zajištěním financí pro potřebnou výstavbu vhodného objektu, v rámci projektu tak bylo samostatně pořízeno pouze potřebné přístrojové vybavení.

Podrobné informace o projektu SAFMAT