STIMUL -  Strategická tvorba intenzivního rozvoje kapacit Fyzikálního ústavu AV ČR

Text

Hlavní řešitel projektu: Ing. Jaroslav Bezděk
Název projektu: Strategická tvorba intenzivního rozvoje kapacit Fyzikálního ústavu AV ČR
Akronym: STIMUL
Operační program: OP Výzkum, vývoj, vzdělávání
Poskytovatel: MŠMT
Oblast podpory: PO2 - Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014658
Termín realizace projektu: 1. 1. 2020 - 31. 1. 2022
Celkové náklady projektu: 48 362 219,65 Kč
Míra spolufinancování EU: 95 %

Anotace:

Projekt STIMUL usiluje o zlepšení kapacit, znalostí a dovedností pracovníků Fyzikálního ústavu AV ČR (FZÚ) tak, aby FZÚ mohl v plném rozsahu rozvinout svůj potenciál ve výzkumu a vývoji a posílit svoji roli excelentního pracoviště na národní i mezinárodní úrovni.

Cílem projektu je strategicky nastavit a stimulovat rozvoj v šesti klíčových oblastech fungování FZÚ, a to především v oblasti řízení lidských zdrojů, transferu technologií, mezinárodní spolupráce a popularizace vědy.

Tento projekt je spolufinancován EU.