Vývoj polovodičových senzorů pro experimenty ve fyzice částic

Text
Práce se týká vývoje polovodičových křemíkových senzorů pro experimenty ve fyzice částic. Jedná se zejména o experimenty na urychlovači LHC (Large Hadron Collider) v Evropském středisku pro výzkum ve fyzice částic CERN v Ženevě a výhledově v Brookhaven National Laboratory (BNL) v USA. Student se seznámí s problematikou polovodičových detektorů užívaných v experimentální fyzice částic, seznámí se se softwarovými prostředky pro simulaci a design senzorových prvků užívaných v řešené tématice. Práce se bude sestávat ze dvou částí: - rešerše řešené problematiky, - vlastní práce studenta s konkrétním návrhem součásti dle zadání vedoucího, - případně měření a vyhodnocení vyrobených senzorových prototypů.