Upgrade vnitřního detektoru experimentu ATLAS

Text

Tématem práce je upgrade vnitřního detektoru experimentu ATLAS na urychlovači LHC, kde se očekává v první půlce příští dekády nahrazení stávajícího vnitřního detektoru celokřemíkovým detektorem drah ITk (Inner Tracker). Práce spočívá v testování křemíkových dráhových senzorů a kompletních detektorů pro stripový a pixelový subdetektor, simulací a ověřování detekčních vlastností včetně radiačních testů.

V rámci řešení se student(ka) seznámí s problematikou křemíkových detektorů záření s důrazem na testování detekčních vlastností a radiační odolnost detektorů. Práce bude sestávat z rešerše dané problematiky a vlastní práce s konkrétním návrhem součásti dle dohody.