Syntéza, čištění a růst monokrystalů vysoce hygroskopických halogenidů metodou micro-pulling-down pro scintilační detektory

Text
Těžištěm práce bude syntéza vysoce hygroskopických halogenidů (např. SrI2, LaBr3) z různých výchozích surovin a jeho následné čištění zavádením halogenačního činidla do jeho taveniny kombinované se zonální rafinací. Jedním z cílů bude testovat různá halogenační činidla a sledovat vliv na výsledné vlastnosti materiálu. Z přečištěného materiálu budou připraveny monokrystaly metodou micro-pulling-down dopované prvky vzácných zemin (např. Eu2+, Ce3+) a studovány jejich fyzikální, optické a luminiscenční vlastnosti a jejich scintillační účinnost.