Studium difrakčních procesů na LHC

Text

Difrakční procesy tvoří pozadí k většině studovaných procesů na LHC, nicméně jsou zajímavé i samy o sobě, tedy jakožto signál. Ty je možno vybrat pomocí dvou základních vlastností, a to prázdné oblasti v detektoru bez zjevné aktivity a pak také pomocí detekce protonů, jež ze srážky vycházejí neporušené a pod velmi malým úhlem k původním protonům. Ve zvláštní podmnožině difrakčních procesů, v tzv. exkluzivních procesech, je možno hledat i signály Nové Fyziky, a to pomocí hledání kandidátů na Temnou hmotu, či studiem vlastnosti Higgsova bosonu. Cílem práce je prohloubit si znalosti o difrakčních procesech, a to pomocí umělých i reálných dat. Student se pokusí popsat opublikovaná data pomocí existujících generátorů umělých případů, ale také se seznámí s experimentální procedurou výběru difrakce v experimentu ATLAS, a to s využitím jednak centrálního detektoru, jednak dopředného detektoru protonů. Předpokládají se krátkodobé pobyty v CERN, či ve spolupracujících institucích.