Projevy topologických defektů feroelektrických látek v jejich mikrovlnných spektrech

Text

V odborné literatuře existuje řada experimentálních i teoretických prací, ve kterých jsou mikrovlnné relaxace feroelektrických látek interpretovány přítomností doménových stěn. Teprve nedávno se však otevřela možnost ověřovat tyto hypotézy pomocí atomistických  modelů. Cílem disertační práce bude uchopit téma kriticky a systematicky z hlediska možností měřit a analyzovat spektra vybraných modelových feroelektrik s cílem detekovat projevy konkrétních typů topologických defektů, zejména různých typů doménových stěn, dislokací nebo třeba skyrmionových vláken.

Předpokládané znalosti: Základy experimentální i teoretické fyziky pevných látek, angličtina