Příprava vysoce účinných scintilačních krystalů na bázi směsných perovskitů metodou micro-pulling-down a jejich charakterizace

Text

Studijní obor: DAIZ

Práce bude zaměřena na přípravu směsných perovskitů dopovaných prvky vzácných zemin metodou micro-pulling-down a studium jejich luminiscenčních a scintilačních vlastností. Cílem bude hledání optimálního složení perovskitových krystalů z hlediska stabilizace perovskitové fáze a dosažení vynikajících scintilačních charakteristik překonávajících parametry doposud známých materiálů.