Příprava a studium scintilačních materiálů na bázi multikomponentních granátů s různou stechiometrií

Text

studijní obor: DAIZ

Práce bude zaměřena na přípravu krystalů multikomponentních granátů dopovaných prvky vzácných zemin metodou micro-pulling-down a studium jejich luminiscenčních a scintilačních vlastností. Bude studována optimální stechiometrie a kodopace krystalů z hlediska dosažení vynikajících scintilačních charakteristik překonávajících parametry doposud známých materiálů.