Pokročilé metody rekonstrukce snímků z dalekohledu LST-1

Text

Právě budovaná pozemní gama observatoř Čerenkov Telescope Array (CTA) bude citlivá na kosmické fotony velmi vysokých energií od 20 GeV do 300 TeV. V tomto energetickém rozsahu CTA řádově překoná citlivost a úhlové rozlišení všech dosavadních pozemních gama observatoří, a bude poskytovat přesná data, díky kterým bude například možné zodpovědět otázky původu kosmického záření vysokých energií, či povahu temné hmoty. Observatoř bude sestávat z několika desítek teleskopů vybudovaných ve dvou lokalitách na Zemi pro dosažení celooblohového pokrytí. Prototyp prvního velkého teleskopu pro CTA, LST-1, byl v roce 2018 vybudován na ostrově La Palma a od té doby je ve zkušebním provozu a nabírá první data. Čerenkovské dalekohledy využívají nepřímou metodu detekce gama fotonů, pro které je zemská atmosféra neprůhledná, a pozorují čerenkovské záření spršek sekundárních částic vznikajících po interakci primárního gama fotonu s jádry atomů v atmosféře. Rekonstrukce vlastností primárních gama fotonů ze snímků spršky sekundárních částic je velmi specifická, a vyžaduje přesné Monte Carlo simulace zahrnující modely částicových interakcí, atmosféry a samotného detektoru.

Práce se bude zabývat metodami rekonstrukce snímků spršek s využitím moderních metod strojového učení, konkrétně konvolučních neuronových sítí. Cílem práce bude charakterizovat přesnost takovéto rekonstrukce a její srovnání s klasickými metodami, zejména pro klasifikaci primárních částic.