Miony ve sprškách kosmického záření

Text

Kosmické záření dopadající do zemské atmosféry dosahuje energií daleko převyšující možnosti pozemských urychlovačů. Při interakcích nalétávajících vysokoenergetických jader kosmického záření s atomovými jádry atmosférických plynů vzniká podobně jako je tomu v hadronových kalorimetrech na urychlovačových experimentech rozsáhlá sprška sekundárních částic tvořená z elektronů, pozitronů, fotonů, mionů a hadronů. V datech zaznamenaných Observatoří Piera Augera pozorujeme mnohem více mionů, než-li nám předpovídají Monte Carlo simulace. Cílem bakalářské práce je na datech Observatoře Pierra Augera a za použití Monte Carlo simulací tento fakt demonstrovat a porovnat modely jádro-jaderných interakcí mezi sebou z hlediska počtu produkovaných mionů ve sprškách kosmického záření ultra-vysokých energií.