Jev magnetické tvarové paměti

Text

Různá témata ve výzkumu magnetické tvarové paměti od ab-initio výpočtů až po nový makroskopický fenomenologický popis a experimentální zkoumání či měření od atomového rozlišení po makroskopické chování.