Alternativní metody měření hmotnosti top kvarku v experimentu ATLAS na urychlovači LHC

Text

Hmotnost top kvarku (~172 GeV/c2) je fundamentalnym parametrom v sucasnosti platnej teorie - Standardneho Modelu. Jej hodnota ale nie je dana v ramci teorie a musi byt experimantalne zmerena. V ramci poslednych merani na LHC sa dosiahla ~0.5 GeV/c2 neurcitost v merani hmotnosti top kvarku pomocou standardnych rekonstrukcnych metod. V ramci tejto neurcitosti dominantny prispevok pochadza od systematickych neurcitosti. Preto je snaha najst alternativne metody, ktore nebudu natolko zatazene dominantnymi zdrojmi systematickych neurcitosti ako su standardne metody. Praca zahrnuje oboznamenie sa s metodami merani hmotnosti top kvarku a skumanie moznosti vyuzitia alternativnych metod. Ocakava sa vyuzitie simulovanych i realnych dat experimentu ATLAS pri energii 13 TeV ('LHC Run 2').