Připravujeme pro vás nový web FZÚ. Pomozte nám vyplněním krátkého dotazníku. » Vyplnit dotazník

Nacházíte se

Stalo se

Bezmála dvacet laboratoří na dvou místech si během své návštěvy Fyzikálního ústavu prohlédla předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Program sahal od ranních hodin do pozdního odpoledne, a byl pro to důvod: Fyzikální ústav je největším pracovištěm Akademie věd a spadají pod...

V pátek dne 8. září zemřel Ing. Miroslav Maryško, CSc., bez jednoho měsíce padesát let zaměstnanec Fyzikálního ústavu. Po absolvování Fakulty slaboproudé elektrotechniky ČVUT byl nejprve zaměstnán ve Výzkumném ústavu sdělovací techniky, kde pracoval v oddělení zabývajícím se aplikacemi feritů v...

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová během své návštěvy Chicaga navštívila Fermiho národní urychlovací laboratoř (Fermilab) v pátek 13. 11. 2015. Hosty přivítal ředitel Fermilab Nigel Lockyer. Zástupce ředitele Joe Lykken představil v úvodní přednášce...

Stavba mezinárodního laserového centra ELI Beamlines začala před třemi lety a 30. června 2015 byla dokončena první etapa výstavby. Za přítomnosti generálního ředitele Generálního ředitelství EK pro výzkum a inovace Roberta-Jana Smitse a dalších významných hostů...

Po odhalení busty Václava Havla v americkém kongresu 19. 11. 2014 českou vládní a parlamentní delegací odjela část delegace do Chicaga, kde navštívila 21.11. Fermiho národní urychlovačovou laboratoř (Fermilab). Návštěvy se zúčastnili předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček...

24. září 2014 bylo v Dolních Břežanech za účasti mnoha významných hostů a zástupců médií slavnostně otevřeno nové pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. - laserové centrum HiLASE. Při slavnostním křtu základního kamene budovy krátce promluvili čestní hosté – předseda AV ČR Prof. Ing. Jiří...

Jarní workshop HEPiX 2012 uspořádal ve dnech 23.–27. 4. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na sto odborníků z 15 států, zabývajících se zpracováním dat v oblasti fyziky částic ve více než dvaceti výpočetních centrech institucí a na univerzitách, přijelo do Prahy, aby zde diskutovalo o...

Významné životní jubileum - 80 let - oslavil 26. dubna 2012 profesor Jan Fischer, pracovník Fyzikálního ústavu AV ČR. Jan Fischer pracuje ve Fyzikálním ústavu od r. 1954 a byl dlouhá léta vedoucím oddělení fyziky vysokých energií (dnešní Sekce...

7. října 2011 se ve Fyzikálním ústavu konalo slavnostní otevření střediska SAFMAT. Projekt Střediska Analýzy Funkčních Materiálů (SAFMAT) byl schválen usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy jako nejlépe hodnocený projekt v rámci 2. výzvy Operačního programu ...

Poslední zářijový den roku 2011 byl ve Fermiho národní laboratoři (Fermilab) uzavřen Tevatron - největší urychlovač vstřícných svazků protonů a antiprotonů. Tevatron byl v provozu od roku 1983, kdy nejprve fungoval jako protonový urychlovač pro experimenty s pevným...

Stránky