SOLID21 - Fyzika pevných látek pro 21. století

Text

Hlavní řešitel projektu: RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
Název projektu: Fyzika pevných látek pro 21. století
Akronym: SOLID21
Operační program: OP Výzkum, vývoj, vzdělávání
Poskytovatel: MŠMT
Oblast podpory: PO 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000760
Termín realizace projektu: 1. 7. 2018 - 30. 6. 2023
Celkové náklady projektu: 562 331 138,00 Kč
Míra spolufinancování EU: 71,35 %

Anotace

Ambicí projektu Fyzika pevných látek pro 21. století (SOLID21) je zvýšení konkurenceschopnosti Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. (FZÚ) jako předního evropského centra fyziky pevných látek. Projekt bude řešit aktuální vědecké a technické výzvy 21. století v oborech nanoelektroniky, fotoniky, magnetizmu, funkčních a bioaktivních materiálů a plazmatických technologií. V rámci projektu dojde k rozšíření výzkumné základny, vybudování nového multifunkčního objektu, pořízení nejmodernějších fyzikálních přístrojů a k aktivnímu zapojení studentů do výzkumu.

Tento projekt je spolufinancován EU.