X-ray fluorescence spectrometer, type Rigaku ZSX Primus IV

Image
webpage_xrf1000
Text

Rentgenový fluorescenční spektrometr s disperzí vlnové délky (WDXRF) pro rychlé kvantitativní stanovení chemického složení různých materiálů, včetně pevných látek, kapalin, prášků, slitin a tenkých vrstev. Obsahuje 4 kW Rh rentgenovou trubici a analytické krystaly vhodné pro prvkovou analýzu atomů s atomovým číslem dusíku a vyšším.