Transmisní elektronový mikroskop FEI Tecnai G2 20

Text

Transmisní elektronový mikroskop FEI Tecnai G2 20 s termoemisní katodou (LaB6) umožnuje komplexní charakterizaci materiálů na nanometrovém meřítku kombinací informací o morfologie vzorku (BF/DF zobrazení), chemickém složení (EDS, EELS, EFTEM) a atomární struktuře (elektronová difrakce). Mikroskop je využíván zejména pro experimenty elektronové difrakce za účelem určení atomární struktury nanokrystalů.